bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại MacBook Air & 13.3 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong Chủ Nhật 24 ngày tháng 4 năm 2016


$749.99 + Free Shipping + Tax: Apple – MacBook Air® – 13.3″ Display – Intel Core i5 – 4GB Memory – 128GB Flash Storage – Silver (Model: MJVE2LL/ASKU: 1581921)

http://www.bestbuy.com/site/apple-macbook-air-13-3-display-intel-core-i5-4gb-memory-128gb-flash-storage-silver/1581921.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-d.DmFDm_qoUkFv1qAHzcZA&ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-ggxvNwiFqfG42ErtVnBUoA

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *