bestbuy.com: Giá cả màng hình máy tính hiệu Acer loại 27 inches & 60 Hz coi phim HD trong Chủ Nhật, ngày 24 tháng 4 năm 2016


$149.99 + Free Shipping: Acer – 27″ LED HD Monitor – Black (Model: S271HL DBIDSKU: 4753004)

http://www.bestbuy.com/site/acer-27-led-hd-monitor-black/4753004.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-gTMIGdtlYY_S8AkIN5kqng

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *