“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại Coolpix L830 & 16 Meg hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Sáu ngày 22 tháng 4 năm 2016


$149.99: Nikon – Refurbished COOLPIX® L840 16.0-Megapixel Digital Camera – Plum (Model: 26487B SKU: 5100500. Refurbished)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-refurbished-coolpix-l840-16-0-megapixel-digital-camera-plum/5100500.p?id=bb5100500&skuId=5100500

———————– old sale price ——————————-

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh loại Coolpix L830 & 16 Meg hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Ba ngày 16 tháng 6 năm 2015

$169.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – Coolpix L830 16.0-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 26439 SKU: 3365019)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-coolpix-l830-16-0-megapixel-digital-camera-black/3365019.p?id=1219091054172&skuId=3365019

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *