“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy Blu-ray hiệu Panasonic loại Streaming Wi-Fi coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2016


$54.99 + FREE SHIPPING: Panasonic – Streaming Wi-Fi Built-In Blu-ray Player – Black (Model: DMP-BD903SKU: 4343500)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-streaming-wi-fi-built-in-blu-ray-player-black/4343500.p?id=1219734735579&skuId=4343500

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *