bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Pro hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ Sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016


$849.99 + free shipping + Tax: Apple – 12.9-Inch iPad Pro with Wi-Fi – 128GB – Space Gray (Model: ML0N2LL/ASKU: 4262800)

http://www.bestbuy.com/site/apple-12-9-inch-ipad-pro-with-wi-fi-128gb-space-gray/4262800.p??ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-WNSu6TPGKG58aCWAtRFo9w

$849.99 + free shipping + Tax: Apple – 12.9-Inch iPad Pro with Wi-Fi – 128GB –
Gold (Model: ML0R2LL/ASKU: 4262700)

http://www.bestbuy.com/site/apple-12-9-inch-ipad-pro-with-wi-fi-128gb-gold/4262700.p?id=1219747522322&skuId=4262700

$849.99 + free shipping + Tax: Apple – 12.9-Inch iPad Pro with Wi-Fi – 128GB – Silver (Model: ML0Q2LL/ASKU: 4263300)

http://www.bestbuy.com/site/apple-12-9-inch-ipad-pro-with-wi-fi-128gb-silver/4263300.p?id=1219747524567&skuId=4263300


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *