“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy Blu-ray hiệu Samsung loại BD-H6500/ZA – Streaming 4K Upscaling 3D Wi-Fi coi phim 1080p HD trong Thứ Năm ngày 31 tháng 3 năm 2016


$89.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – BD-H6500/ZA – Streaming 4K Upscaling 3D Wi-Fi Built-In Blu-ray Player – Black (Model: BD-H6500/ZASKU: 3834093

http://www.bestbuy.com/site/Samsung+-+Refurbished+Smart+Blu-ray+Player/6672669.p?id=1218780245957&skuId=6672669&cmp=RMX&ky=2osewwzdCrbzQ1GSkGq8l2Pqc8Sa8YrUW

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *