bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Dell loại E2715HM 27 inches coi phim HD trong Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2016


$139.99 + Free Shipping : Dell – E2715HM 27″ IPS LED HD Monitor – Black
Model: E2715HM SKU: 4440100)

http://www.bestbuy.com/site/dell-e2715hm-27-ips-led-hd-monitor-black/4440100.p?acampID=0&ref=8575135&loc=0

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *