“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 50 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 10 tháng 3 năm 2016


$599.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – AQUOS – 50″ Class (49.6″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black (Model: LC-50UB30U SKU: 4255103)

http://www.bestbuy.com/site/sharp-aquos-50-class-49-6-diag–led-2160p-smart-4k-ultra-hd-tv-black/4255103.p?id=1219625982468&skuId=4255103

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *