“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV loại 4K Ultra HD 40 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2016


$499.99 Samsung UN40JU6100FXZP 40″ 4K Smart UHD TV

http://electronics.woot.com/offers/samsung-40-4k-smart-uhd-tv-1?ref=el_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *