“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu BenQ loại 60 Hz & 21.5 inches coi phim HD trong Thứ Tư ngày 8 tháng 3 năm 2016


$129.99 + Free Shipping + Tax: BenQ – 21.5″ LCD Monitor – White
Model: VW2235H SKU: 2937986)

http://www.bestbuy.com/site/aoc-23-6-led-hd-monitor-black/5704037.p?id=1219148661628&skuId=5704037

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *