Categories
720p Bluetooth Computer HD Internet Deals ISP Panel Laptop LED-backlit Lenovo Touchscreen Ultrabook Uncategorized Webcam Wi-Fi woot.com

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 31 tháng 3 năm 2016


$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-19?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–

“Woot Off” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-16?ref=w_cnt_gw_dly_img

————————– old sale price ———————————–

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-15?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 17 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-11?ref=w_cnt_gw_dly_tl
————————– old sale price ———————————–

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2016

$269.99: Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-8?ref=w_cnt_gw_dly_tl

————————– old sale price ———————————–

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 12 tháng 2 năm 2016

$199.99: Lenovo ThinkPad 11E 11.6″ Ultraportable Business Notebook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://computers.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-11-6-quad-core-notebook-54?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

———————— old sale price ————————————-

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2016

Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-5?ref=w_cnt_gw_dly_tl
———————— old sale price ————————————-

“Computer Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính loại Thinkpad Yoga 11E 11.6 inches hiệu Lenovo coi phim HD trong Thứ Năm, ngày 21 tháng 1 năm 2016

$269.99 (New):Lenovo Thinkpad Yoga 11E 11.6″ Touchscreen Convertible Ultrabook, Intel N2940 Quad-Core, 128GB Solid State Drive, 4GB DDR3, 802.11ac, Bluetooth, Win10Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-thinkpad-yoga-11-6-touch-ultrabook-2?ref=w_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.comCategories
1080p 3D Bluetooth HD Internet Deals Samsung Uncategorized Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy Blu-ray hiệu Samsung loại BD-H6500/ZA – Streaming 4K Upscaling 3D Wi-Fi coi phim 1080p HD trong Thứ Năm ngày 31 tháng 3 năm 2016


$89.99 + Free Shipping + Tax: Samsung – BD-H6500/ZA – Streaming 4K Upscaling 3D Wi-Fi Built-In Blu-ray Player – Black (Model: BD-H6500/ZASKU: 3834093

http://www.bestbuy.com/site/Samsung+-+Refurbished+Smart+Blu-ray+Player/6672669.p?id=1218780245957&skuId=6672669&cmp=RMX&ky=2osewwzdCrbzQ1GSkGq8l2Pqc8Sa8YrUW

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
720p bestbuy.com Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop LCD Uncategorized Webcam Wi-Fi

“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Inspiron 11.6 inches hiệu Dell coi phim HD trong Thứ Năm ngày 31 tháng 3 năm 2016


$129.99 + Free Shipping + Tax: Dell – Inspiron 11.6″ Laptop – Intel Celeron – 2GB Memory – 32GB eMMC Flash Memory – Bali Blue (Model: I3162-0000BLUSKU: 4870000)

http://www.bestbuy.com/site/dell-inspiron-11-6-laptop-intel-celeron-2gb-memory-32gb-emmc-flash-memory-bali-blue/4870000.p?id=bb4870000&skuId=4870000

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
4K Ultra HD HD Internet Deals LED-backlit Monitor Uncategorized woot.com

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại U28E590D 28 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Chủ nhật , ngày 27 tháng 3 năm 2016


$299.99 (Factory Reconditioned):Samsung U28E590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor

http://www.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-76?ref=so_gh_w_1_s_txt

——————————- old sale price —————————–

“Today’s Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính loại U28E590D 28 inches hiệu Samsung coi phim 4K trong Thứ Tư, ngày 3 tháng 2 năm 2016

$299.99 (Factory Reconditioned):Samsung U28E590D 28″ 4K Ultra High Definition (UHD) LED-backlit Monitor

http://www.woot.com/offers/samsung-28-4k-led-backlit-monitor-67?ref=w_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
1080p dell.com HD Internet Deals LED Monitor Samsung Uncategorized

dell.com: Giá cả máy HDTV loại UN50J5000AFXZA, 120 Hz & 50 inches hiệu SamSung coi phim 1080p HD trong Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2016


$547.99 + Free Shipping: Samsung 50″ Full HD LED TV, 2015 (UN50J5000AFXZA) + $250 Dell Gift Card

http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=A8415818&dgc=CJ&cid=47997&lid=4279734&acd=12309198375458460&ven1=11886213-361116-ebs2d1627659d9d1459090321208sbe&ven3=671703074085469243

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at dell.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại dell.com.Categories
1080p bestbuy.com Dell HD Internet Deals Monitor Uncategorized

bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Dell loại E2715HM 27 inches coi phim HD trong Chủ Nhật ngày 27 tháng 3 năm 2016


$139.99 + Free Shipping : Dell – E2715HM 27″ IPS LED HD Monitor – Black
Model: E2715HM SKU: 4440100)

http://www.bestbuy.com/site/dell-e2715hm-27-ips-led-hd-monitor-black/4440100.p?acampID=0&ref=8575135&loc=0

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Categories
1080p HD Internet Deals LED Smart Sony Uncategorized Wi-Fi

walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sony loại 60 Hz & 48 inches coi phim HD trong Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016


$299.99 + Free Shipping + Tax: Refurbished Sony KDL48R510C 48″ 1080p 60Hz LED Smart HDTV

http://www.walmart.com/ip/46186416?u1=0e727f34f2b011e5a8c9b2f3be176dff0INT&oid=289955.1&wmlspartner=lw9MynSeamY&sourceid=41961674361881282645&affillinktype=10&veh=aff
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Categories
1080p Bluetooth Computer HD Internet Deals ISP Panel Laptop LED-backlit Touchscreen Uncategorized Webcam Wi-Fi woot.com

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại Pavilion Laptop & 17.3 inches coi phim HD trong Thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2016


$469.99: HP Pavilion 17-G133CL 17.3″ Laptop, Full-HD IPS Touchscreen, AMD A10-8780P Quad-Core, AMD R8 M360 2GB, 12GB DDR3, 1TB SATA, 802.11ac, Bluetooth, Win10 – Natural Silver (Factory Reconditioned)

http://computers.woot.com/offers/hp-17-3-full-hd-amd-a10-touch-laptop-3?ref=cp_cnt_gw_dly_img

———————- old sale price ————————————–

“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại Pavilion Laptop & 17.3 inches coi phim HD trong Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 2016

$469.99: HP Pavilion 17-G133CL 17.3″ Laptop, Full-HD IPS Touchscreen, AMD A10-8780P Quad-Core, AMD R8 M360 2GB, 12GB DDR3, 1TB SATA, 802.11ac, Bluetooth, Win10 – Natural Silver (Factory Reconditioned)

http://computers.woot.com/offers/hp-17-3-full-hd-amd-a10-touch-laptop?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Categories
1080p Dell dell.com HD Internet Deals LED Smart Uncategorized Wi-Fi

dell.com: Giá cả máy HDTV Loại 60Hz & 43 inches hiệu LG coi phim 1080p HD trong Thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016


$399.99 + Free Shipping + Tax: LG 43″ 43LF5900 1080p Smart LED TV w/ webOS 2.0

http://accessories.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=A8474270&dgc=CJ&cid=47997&lid=4279734&acd=12309198375458460&ven1=12536508-361116-ebs2d1627659d9d1458860009616sbe&ven3=671703074085469243

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at dell.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại dell.com.

—————————– old sale price ——————————

buydig.com: Giá cả máy HDTV Loại 60Hz & 43 inches hiệu LG coi phim 1080p HD trong Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2015

$429.99 – (Enter Code: PREBF. Coupon Details: $79.01 off) = $349.99: LG 43LF5900 – 43-inch 1080p LED Smart TV w/webOS 2.0

http://www.buydig.com/shop/Product.aspx?sku=EMLG43LF5900&omid=200&ref=cj&utm_source=CJ&utm_medium=Affiliate&utm_content=361116

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buydig.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buydig.com.Categories
1080p Bluetooth Computer HD Internet Deals Laptop MSI newegg.com Uncategorized

newegg.com: Giá cả máy vi tính hiệu MSI loại GE62 15.6 inches coi phim HD trong Thứ năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016


$999 – (Enter Code: MARGE62TP. Coupon Details: $150 Off) = $799.00 after Coupon + Free Shipping: MSI GE62 15.6″ Gaming Laptop w/ Intel Core i7, GTX 960M, 12GB DDR3L, 1TB HDD & Win 10 Home (Additional savings with promo code MARGE62TP, limited offer)

http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=34-152-903&nm_mc=AFC-C8Junction&cm_mmc=AFC-C8Junction-FatWallet%2C+Inc.-_-af-newsletter-160325-_-na-_-34-152-903&AID=12540775&PID=361116&SID=ebs2d1627659d9344d1458859573076sbe&utm_medium=affiliates&utm_source=afc-FatWallet%2C+Inc.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at newegg.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại newegg.com.