“Electronics Woot” woot.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 65UF6490, TruMotion 120Hz & 65 inches coi phim 1080p HD trong Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2016


$999.99: LG Electronics 65UF6490 65-Inch 4K Ultra HD Smart LED TV (Refurbished)

http://electronics.woot.com/offers/lg-65-inch-4k-ultra-hd-smart-led-tv?ref=el_cnt_wp_0_1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *