“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Air 2 hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016


$399.99 + free shipping + Tax: Apple – iPad Air 2 Wi-Fi 16GB – Gold (Model: MH0W2LL/A SKU: 2881031)

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-air-2-wi-fi-16gb-gold/2881031.p?id=1219084310191&skuId=2881031


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *