“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad Air 2 hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016


$599.99 + free shipping + Tax: Apple – iPad Air 2 Wi-Fi 128GB – Gold
(Model: MH1J2LL/A SKU: 3743019)

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-air-2-wi-fi-128gb-gold/3743019.p?id=1219093273031&skuId=3743019


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *