“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 32 inches coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2016


$169.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: LC-32LB370U SKU: 2351018)

http://www.bestbuy.com/site/sharp-32-class-31-5-diag–led-1080p-hdtv-black/2351018.p?id=1219539712119&skuId=2351018

———————- old sale price ————————————

bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 32 inches coi phim HD trong Chủ Nhật ngày 6 tháng 12 năm 2015

$149.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – 32″ Class (31.5″ Diag.) – LED – 1080p – HDTV – Black (Model: LC-32LB370U SKU: 2351018)

http://www.bestbuy.com/site/sharp-32-class-31-5-diag–led-1080p-hdtv-black/2351018.p?acampID=0&ref=8575135&loc=0

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *