“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Westinghouse loại 60Hz & 55 inches coi phim 4K Ultra HD trong Thứ Sáu ngày 19 tháng 2 năm 2016


$449.99 + Free Shipping + Tax: Westinghouse – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black (Model: WE55UC4200 SKU: 9502297)

http://www.bestbuy.com/site/westinghouse-55-class-54-6-diag–led-2160p-smart-4k-ultra-hd-tv-black/9502297.p?id=1219704422612&skuId=9502297

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.http://www.bestbuy.com/site/westinghouse-55-class-54-6-diag–led-2160p-smart-4k-ultra-hd-tv-black/9502297.p?id=1219704422612&skuId=9502297

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *