“Sellout’s Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu ViewSonic loại VX2880ml 28 inches coi phim 1080p HD trong Chủ Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2016


$269.99: ViewSonic VX2880ml 28″ 4K Ultra HD LED Monitor (3840×2160, 50M:1 DCR, HDMI (MHL), Dual DisplayPort Inputs and DisplayPort Outputs)

http://sellout.woot.com/offers/viewsonic-vx2880ml-28-4k-ultra-hd-led-monitor?ref=so_cnt_gw_dly_tl

—————————- old sale price ——————————

“Computers Woot” woot.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu ViewSonic loại VX2880ml 28 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2016

$269.99: ViewSonic VX2880ml 28-Inch Ultra HD LED Monitor (3840×2160, 50M:1 DCR, HDMI (MHL), Dual DisplayPort Inputs and DisplayPort Outputs)

http://computers.woot.com/offers/viewsonic-22-full-hd-touch-smart-display-3?ref=cnt_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *