“Best Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại 14 inches laptop coi phim 720p HD trong Thứ Sáu, ngày 4 tháng 2 năm 2016


$199.99 + Tax + Free Shipping: HP – 14″ Chromebook – Intel Celeron – 2GB Memory – 16GB eMMC Flash Memory – Turbo Silver/Snow White )Model: 14-ak013dx SKU: 4575311)

http://www.bestbuy.com/site/hp-14-chromebook-intel-celeron-2gb-memory-16gb-emmc-flash-memory-turbo-silver-snow-white/4575311.p?id=1219770467449&skuId=4575311

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *