“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính ProBook 6465b 14 inches hiệu HP coi phim HD trong Thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2016


$179.99 (Refurbished): HP ProBook 6465b 14″ Notebook, AMD A6-3410MX Quad-Core, 4GB DDR3, 500GB SATA, 802.11n, Win7Pro 64-bit

http://computers.woot.com/offers/hp-probook-6465b-14-amd-a6-notebook?ref=cp_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *