bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại 15.6 inches laptop coi phim 720p HD trong Thứ Sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016


$449.99 + Tax + Free Shipping: HP – 15.6″ Laptop – Intel Core i5 – 4GB Memory – 1TB Hard Drive – Black (Model: 15-ac151dx SKU: 4793701)

http://www.bestbuy.com/site/hp-15-6-laptop-intel-core-i5-4gb-memory-1tb-hard-drive-black/4793701.p?id=1219822138179&skuId=4793701

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *