“Deal of the Day – Gold Box” amazon.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Samsung loại S24E310HL 23.6 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Tư , ngày 21 tháng 1 năm 2016


$99.99 + Free Shipping + Tax: Samsung 23.6-Inch Screen LED-Lit Monitor (S24E310HL)

http://www.amazon.com/dp/B00TR0570W/ref=gbps_img_s-3_0842_4d180e01?smid=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=2338600842&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=101EFGNFWQ7ZJ6TXWM4B

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at amazon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại amazon.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *