“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng hiệu Microsoft loại Surface 3 10.8 inches dùng Microsoft Windows 10 coi phim/quay phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2016


Microsoft – Surface 3 – 10.8″ – Intel Atom – 128GB – Silver
Model: 7G6-00014 SKU: 421790

http://www.bestbuy.com/site/microsoft-surface-3-10-8-intel-atom-128gb-silver/4217901.p?id=1219708495682&skuId=4217901

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *