“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Canon loại Powershot G9 X & 20.2-Megapixel quay phim 1080p HD trong Thứ Hai ngày 18 tháng 1 năm 2016


$449.99 + Free Shipping + Tax: Canon – PowerShot G9 X 20.2-Megapixel Digital Camera – Silver (Model: 0924C001 SKU: 4608800)

http://www.bestbuy.com/site/canon-powershot-g9-x-20-2-megapixel-digital-camera-silver/4608800.p?id=1219776962528&skuId=4608800

————————– old sale price ———————————

$449.99 + Free Shipping + Tax: Canon – PowerShot G9 X 20.2-Megapixel Digital Camera – Black (Model: 0511C001 SKU: 4608700)

http://www.bestbuy.com/site/canon-powershot-g9-x-20-2-megapixel-digital-camera-black/4608700.p?id=1219776964023&skuId=4608700

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *