“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Nikon loại D7100 quay phim 1080p HD trong Chúa nhật , ngày 17 tháng 1 năm 2016


1,149.99 + Free Shipping + Tax: Nikon – D7100 DSLR Camera with 18-55mm VR II and 55-300mm VR Lenses – Black (Model: 13489 SKU: 4449901)
Free Tripod and Memory Card and $550 Savings with Nikon D7100 DSLR Camera and Lenses

http://www.bestbuy.com/site/nikon-d7100-dslr-camera-with-18-55mm-vr-ii-and-55-300mm-vr-lenses-black/4449901.p?id=1219748964575&skuId=4449901

————————— old sale price ——————————–

“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy ảnh hiệu Nikon loại D7100 quay phim 1080p HD trong Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2014

$1299.96 + Free Shipping + Tax: Nikon D7100 24.1MP Digital SLR Camera (Body Only), 18-140mm Lens, Free Bag & Free 16GB Memory Card (SKU: 9999221700050001)

http://www.bestbuy.com/site/nikon-d7100-24-1mp-digital-slr-camera-body-only-18-140mm-lens-free-bag-free-16gb-memory-card/9999221700050001.p?id=pcmprd220500050001&skuId=9999221700050001&childSku=8155054&count=1#productdetail

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *