lenovo.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại Lenovo Yoga 700 14 inches coi phim HD trong Thứ Hai, ngày 11 tháng 1 năm 2016


$999.99 – ($200.99 coupon code “USPYG7US15”) = $799.00 + Free Shipping + Tax: Lenovo Yoga 700 (14 inch)

http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/lenovo/yoga-laptop-series/yoga-700-14/?clickid=wrwQXfXMd3M8V0Vx2pz5gQ5xUkSxJXwpUQz53g0&PID=10147&acid=ww:affiliate:bv0as6&irgwc=1

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at lenovo.com.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại lenovo.com.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *