buydig.com: Giá cả máy ảnh hiệu Nikon quay phim 1080p HD trong Thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2016


$339.99 + Free Shipping: Nikon D3300 24.2 MP Digital SLR with 18-55mm VR II Lens (Black) Factory Refurbished

http://www.buydig.com/shop/product/NKD33001855KRB/Nikon-D3300-242-MP-Digital-SLR-with-18-55mm-VR-II-Lens-Black-Factory-Refurbished?omid=200&ref=cj&utm_source=CJ&utm_medium=Affiliate&utm_content=361116

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at buydig.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại buydig.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *