“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính hiệu Toshiba loại Satellite Radius & 14 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Tư, ngày 30 tháng 12 năm 2015


$329.99 + Free Shipping + Tax: Toshiba – Satellite Radius 11.6″ Touch-Screen Laptop – Intel Pentium – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – Satin Gold
Model: L15W-B1208X SKU: 4213206

http://www.bestbuy.com/site/toshiba-satellite-radius-11-6-touch-screen-laptop-intel-pentium-4gb-memory-500gb-hard-drive-satin-gold/4213206.p?id=1219707776192&skuId=4213206

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *