bhphotovideo.com: Giá cả máy ảnh hiệu Panasonic loại Lumix DMC-SZ10 quay phim 720p HD trong Thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2015


$69.99 + Free Shipping: Panasonic Lumix DMC-SZ10 Digital Camera B&H # PADMCSZ10 MFR # DMC-SZ10

http://www.bhphotovideo.com/c/product/1109391-REG/panasonic_dmc_sz10_lumix_dmc_sz9_digital_camera.html?pt_ncb=ebs2d0d10528d1451451093142sbe

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bhphotovideo.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bhphotovideo.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *