“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả vi tính hiệu Asus loại 15.6 inches laptop coi phim 1080p trong Chủ Nhật ngày 27 tháng 12 năm 2015


$199.99 + Free Shipping + Tax: Asus – 15.6″ Laptop – Intel Celeron – 4GB Memory – 500GB Hard Drive – Black (Model: X553SA-BHCLN10 SKU: 4476600)

http://www.bestbuy.com/site/asus-15-6-laptop-intel-celeron-4gb-memory-500gb-hard-drive-black/4476600.p?id=1219751666691&skuId=4476600

——————– old sale

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *