bestbuy.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sharp loại 60 Hz & 55 inches coi phim 4K HD trong Chủ Nhật ngày 27 tháng 12 năm 2015


$599.99 + Free Shipping + Tax: Sharp – AQUOS – 55″ Class (54.6″ Diag.) – LED – 2160p – Smart – 4K Ultra HD TV – Black
Model: LC-55UB30U SKU: 4256015)

http://www.bestbuy.com/site/sharp-aquos-55-class-54-6-diag–led-2160p-smart-4k-ultra-hd-tv-black/4256015.p?acampID=0&ref=8575135&loc=00

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *