adorama.com: Giá cả máy ảnh Olympus loại Pen E-P5 Micro Four Thirds Mirrorlessm quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 năm 2015


$349.99 + Free Shipping : Olympus Pen E-P5 Micro Four Thirds Mirrorless Digital Camera Body, 16.1MP, 3.0″ Display, Built-in Wi-Fi, TruePic VI Image Processor, Black (SKU: IOMEP5B MFR: V204050BU000)

http://www.adorama.com/IOMEP5B.html?emailprice=t&hotlink=t&utm_medium=Affiliate&utm_source=cj_361116&cvosrc=affiliate.cj.361116

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại adorama.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *