“Deal of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad mini 3 hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015


$399.99 + FREE SHIPPING + Tax: Apple – iPad mini 3 Wi-Fi 128GB – Silver
Model: MGP42LL/ASKU: 3326028
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-128gb-silver/3326028.p?id=1219090454886&skuId=3326028

$399.99 + FREE SHIPPING + Tax: Apple – iPad mini 3 Wi-Fi 128GB – Space Gray
Model: MGP32LL/ASKU: 3326037

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-128gb-space-gray/3326037.p?id=1219090456245&skuId=3326037

$399.99 + FREE SHIPPING + Tax: Apple – iPad mini 3 Wi-Fi 128GB – Gold
Model: MGYK2LL/ASKU: 3753008
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-128gb-gold/3753008.p?id=1219093273025&skuId=3753008

$279.99 + FREE SHIPPING + Tax: Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 16GB – Silver
Model: MH3F2LL/ASKU: 3806003
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-16gb-silver/3806003.p?id=1219093905141&skuId=3806003

$279.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 16GB – Space Gray
Model: MH3E2LL/ASKU: 3810014
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-16gb-space-gray/3810014.p?id=1219093905710&skuId=3810014

$279.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 16GB – Gold
Model: MH3G2LL/ASKU: 3810023
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-16gb-gold/3810023.p?id=1219093904219&skuId=3810023

$379.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 64GB – Gold
Model: MH392LL/ASKU: 3812003
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-64gb-gold/3812003.p?id=1219093903819&skuId=3812003

$479.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 128GB – Gold
Model: MH3N2LL/ASKU: 3812067
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-128gb-gold/3812067.p?id=1219093906632&skuId=3812067

$479.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 128GB – Silver
Model: MH3M2LL/ASKU: 3812012
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-128gb-silver/3812012.p?id=1219093906368&skuId=3812012

$236.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi 16GB – Silver
Model: MGNV2LL/ASKU: 3322004
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-16gb-silver/3322004.p?id=1219090454889&skuId=3322004

$236.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi 16GB – Space Gray
Model: MGNR2LL/ASKU: 3325001
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-16gb-space-gray/3325001.p?id=1219090454890&skuId=3325001

$379.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 64GB – Silver
Model: MH382LL/ASKU: 3811004
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-64gb-silver/3811004.p?id=1219093904088&skuId=3811004

$47.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi 16GB – Gold
Model: MGYE2LL/ASKU: 3325038
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-16gb-gold/3325038.p?id=1219090454897&skuId=3325038

$236.99 + FREE SHIPPING + Tax:
Apple – iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular 128GB – Space Gray
Model: MH3L2LL/ASKU: 3812058
http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-cellular-128gb-space-gray/3812058.p?id=1219093904538&skuId=3812058

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *