“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại Pavilion 17.3 inches Laptop hiệu HP coi phim HD trong Thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015


$349.99 + Free Shipping + Tax: HP – Pavilion 17.3″ Laptop – Intel Core i5 – 4GB Memory – 1TB Hard Drive – Silver (Model: 17-g119dx SKU: 4606403)

http://www.bestbuy.com/site/hp-pavilion-17-3-laptop-intel-core-i5-4gb-memory-1tb-hard-drive-silver/4606403.p?id=1219776509546&skuId=4606403

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *