pcrichard.com: Giá cả máy HDTV hiệu JVC loại EM40RF5, 60Hz & 40 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015


$279.99 : JVC 40″ Class Slim 1080p LED Smart HDTV

http://www.pcrichard.com/catalog/catalog-product.jsp?prodId=EM40RF5&cm_mmc=Affiliate-_-FatWallet%2C+Inc.-_-PC+Richard+%26+Son+Product+Catalog&utm_source=FatWallet%2C+Inc.&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=PC+Richard+%26+Son+Product+Catalog
a>

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at pcrichard.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại pcrichard.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *