“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Surface Pro 3 hiệu Microsoft dùng Microsoft 8.1 Pro coi phim/quay phim HD trong Thứ Ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015


$899.99 + Free Shipping + Tax: Microsoft – Surface Pro 3 – 12″ – Intel Core i7 – 128GB – Silver (Model: P2P-00001 SKU: 872803)

http://www.bestbuy.com/site/microsoft-surface-pro-3-12-intel-core-i7-128gb-silver/8728035.p?id=1219694169991&skuId=8728035

——————————— old sale price ———————

“4 Day Sale” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng loại Surface Pro 3 hiệu Microsoft dùng Microsoft 8.1 Pro coi phim/quay phim HD trong Thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015

$1099.99 + Free Shipping + Tax: Microsoft – Surface Pro 3 – 12″ – Intel Core i7 – 128GB – Silver (Model: P2P-00001 SKU: 8728035)

http://www.bestbuy.com/site/microsoft-surface-pro-3-12-intel-core-i7-128gb-silver/8728035.p?id=1219694169991&skuId=8728035

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *