“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy tính bảng Ipad mini hiệu Apple quay phim 1080 HD trong Thứ Hai, ngày 21 tháng 12 năm 2015


$249.99 + FREE SHIPPING + Tax:Apple – iPad mini 3 Wi-Fi 16GB – Gold
Model: MGYE2LL/A SKU: 3325038)

http://www.bestbuy.com/site/apple-ipad-mini-3-wi-fi-16gb-gold/3325038.p?id=1219090454897&skuId=3325038&ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-EgYzIdCXCfX9dK_eB20htw

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *