“Deal of the Day – Lighting Deal” amazon.com: Giá cả máy HDTV hiệu Proscan loại PLDV321300, DVD & 32 inches coi phim 4K HD trong Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015


$179.99 + FREE Shipping + Tax: Proscan PLDV321300 32-Inch 720p 60Hz LED TV-DVD Comb

http://www.amazon.com/dp/B00BJ7AUCG/ref=gbps_img_s-3_0842_129b6765?smid=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_p=2338600842&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=05J0HX733PXA0QT7VYYF

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at amazon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại amazon.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *