“Today’s Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu HP loại 3115m & 11.6 inches coi phim HD trong Thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2015


$129.99:HP 3115m 11.6″ Laptop, AMD E-450 1.65GHz Dual-Core, 4GB DDR3, 320GB SATA, 802.11n, Win7HP 64-Bit

http://computers.woot.com/offers/hp-3115m-11-6-dual-core-320gb-laptop?ref=cp_cnt_gw_dly_tll

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *