bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại iMac & 21.5 inches màn hình máy tính hiệu Apple coi phim/quay phim HD trong Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015


$799.99 + Free Shipping + Tax: Apple – 21.5″ iMac® – Intel Core i5 (1.4GHz) – 8GB Memory – 500GB Hard Drive – Silver (Model: MF883LL/A SKU: 2680419)

http://www.bestbuy.com/site/apple-21-5-imac-8gb-memory-1tb-hard-drive/5851991.p?id=1218695418256&skuId=5851991&cmp=RMX&ky=1vqvUDdwFJToQgiQMcLLGQtY9FMdNFzN7

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *