“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả vi tính hiệu Asus loại 15.6 inches laptop coi phim/quay phim 1080p trong Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015


$349.99 + Free Shipping: Asus – 15.6″ Laptop – Intel Core i5 – 6GB Memory – 1TB Hard Drive – Black/Silver (Model: X555LA-BHI5N12 SKU: 4476800)

http://www.bestbuy.com/site/asus-15-6-laptop-intel-core-i5-6gb-memory-1tb-hard-drive-black-silver/4476800.p?id=1219751663433&skuId=4476800

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *