“Value of the Day – Lighting Deals” amazon.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Samsung loại S27E390H 27 inches coi phim 1080p HD trong Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2015


$175.99 + Free Shipping + Tax: Samsung 27-Inch Screen LED-Lit Monitor (S27E390H) Certified Refurbished

http://www.amazon.com/dp/B018GVZ1QC/ref=gbps_img_s-3_4382_dc60ae46?smid=A1KWJVS57NX03I&pf_rd_p=2322594382&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=00CSJS2SJZMRMFFH21YN

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at amazon.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại amazon.com.

<Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *