walmart.com: Giá cả máy HDTV hiệu Sceptre loại 60 Hz & 42 inches coi phim HD trong Thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015


$249.99 + Free Shipping + Tax: Sceptre U435CV-U 42″ 4K Ultra HD 2160p 60Hz LED HDTV (4K x 2K)

http://www.walmart.com/ip/Sceptre-U435CV-UMC-42-4K-Ultra-HD-2160p-60Hz-LED-HDTV-4K-x-2K/46867816?u1=ebs2d1627659d2946d1449941659621sbe&oid=403928.1&wmlspartner=*7WaaTN6umc&sourceid=00651113602585871770&affillinktype=10&veh=aff

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *