microsoftstore.com.com: Giá cả máy vi tính loại Aspire Aspire V 15 V3-575T-7008 Signature Edition & 15.6 inches laptop hiệu Acer coi phim HD trong Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2015


$599.99 + Free Shipping + Tax: Acer Aspire V 15 V3-575T-7008 Signature Edition Laptop

http://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/pdp/Acer-Aspire-V-15-V3-575T-7008-Signature-Edition-Laptop/productID.329139500?tduid=(c0d0104568ce5c62b1fc0990f72068c9)(256380)(2459594)(.7WaaTN6umc-TLRhY73WDhpAqWSkpkgBcA)()

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at microsoftstore.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại microsoftstore.com.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *