walmart.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu Samsung loại Widescreen, 60Hz & 48 inches coi phim 4K HD trong Thứ Sáu ngày 4 tháng 12 năm 2015


$499.99 + Free Shipping + Tax: Samsung UN48JU6400FXZA 48″ 4K Ultra HD 60Hz LED HDTV (4K x 2K)

http://www.walmart.com/ip/FAST-TRACK-Samsung-48-UHD-UN48JU6400FXZA/46429973?u1=ebs2d1627659d2946d1449242370450sbe&oid=404075.1&wmlspartner=*7WaaTN6umc&sourceid=03265087523888154032&affillinktype=10&veh=aff

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at walmart.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại walmart.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *