bestbuy.com: Giá cả màn hình máy tính hiệu HP loại 60Hz & 27 inches coi phimHD trong Thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2015


$139.99 + Tax + Free Shipping: HP – 27″ IPS LED HD Monitor – Black
Model: 27vx SKU: 7504039

http://www.bestbuy.com/site/hp-27-ips-led-hd-monitor-black/7504039.p?ref=199&loc=*7WaaTN6umc&acampID=1&siteID=.7WaaTN6umc-d5xb0K9EbKQI95X0DyKOHQ

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *