“Computers Woot” woot.com: Giá cả máy vi tính hiệu Lenovo loại THINKCENTRE M53 Tiny Desktop coi phim HD trong Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2015


$229.99: Lenovo THINKCENTRE M53 Tiny Desktop, Intel J2900 Quad-Core 2.41GHz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 802.11n, Win7Pro

http://www.woot.com/offers/lenovo-quad-core-win-7-pro-tiny-desktop-4?ref=w_cnt_gw_dly_tl

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at woot.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại woot.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *