“1 Day Early – Today – Black Friday Sale Online” target.com: Giá cả máy HDTV hiệu LG loại 9UF6700, 120HZ & 49 inches coi phim 4K HD trong Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015


$499.99 + Free Shipping + Tax: LG 49″ Class 2160p 120 Hz Smart UHD 4K TV – Black (49UF6700)

http://www.target.com/p/lg-49-class-2160p-120-hz-smart-uhd-4k-tv-black-49uf6700/-/A-17221643#prodSlot=_1_4

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at target.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại target.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *