“1 Day Early – Today – Black Friday Sale Online” target.com: Giá cả máy ảnh hiệu Nikon loại L340 16.1MP Digital quay phim 720p HD trong Thứ Tư, ngày 25 tháng 11 năm 2015


$99.99 + Free Shipping + Tax: Nikon Coolpix L340 20.2 Mp Digital Camera – Black (26484)

http://www.target.com/p/nikon-coolpix-l340-20-2-mp-digital-camera-black-26484/-/A-50048769#prodSlot=_1_38

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at target.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại target.com.

Free HostingLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *