“Bonus Deals of the Day” bestbuy.com: Giá cả máy vi tính loại 15.6 inches hiệu Lenovo coi phim/quay phim HD trong Thứ Ba ngày 17 tháng 11 năm 2015


$299.99 + Free Shipping + Tax: Lenovo – 15.6″ Laptop – Intel Core i3 – 4GB Memory – 1TB Hard Drive – Black (Model: G50 – 80L000H2US SKU: 9679149)

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *