“Deal of the Day” bestbuy: Giá cả máy ảnh hiệu Panasonic loại LUMIX quay phim 1080p HD trong Thứ Tư , ngày 7 tháng 11 năm 2015


$229.99 + Free Super Saver Shipping + Tax: Panasonic – LUMIX DMC-FZ70KA 16.1-Megapixel Bridge Camera – Black (Model: DMC-FZ70KA SKU: 4461800)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-lumix-dmc-fz70ka-16-1-megapixel-bridge-camera-black/4461800.p?id=1219750643808&skuId=4461800
———————— old sale price ———————————-

“Bonus Deals of the Day” bestbuy: Giá cả máy ảnh hiệu Panasonic loại LUMIX quay phim 1080p HD trong Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2015

$229.99 + Free Super Saver Shipping + Tax: Panasonic – LUMIX DMC-FZ70KA 16.1-Megapixel Bridge Camera – Black (Model: DMC-FZ70KA SKU: 4461800)

http://www.bestbuy.com/site/panasonic-lumix-dmc-fz70ka-16-1-megapixel-bridge-camera-black/4461800.p?id=1219750643808&skuId=4461800

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item at bestbuy.com.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại bestbuy.com.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *